مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سراسر کشور عنوان کرد سه خودرو داخلی بیشترین مردودی را در معاینه های فنی در ردیف خودروهای سبک دارند که در ادامه آن ها را معرفی می کنیم.

سعید قیصر، مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سراسر کشور عنوان کرد حدود ۱۵۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین به سامانه یکپارچه سیمفا متصل شده اند، اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وظیفه نظارت بر این مراکز را بر عهده دارد. همچنین برای این که برای خودروهای سنگین گواهی معاینه فنی صادر شود، ابتدا باید اطلاعات این خودروها در سامانه سیمفا ثبت شود و پس از اینکه کد تایید سیمفا دریافت شد، برای آن ها گواهی صادر می شود. وی در ادامه افزود سعی داریم برای جلوگیری از تخلف در تست های معاینه فنی، اطلاعات ارسالی از دستگاه های تست مراکز معاینه های فنی به سامانه سیمفا را به صورت رمزگذاری شده انجام دهیم. با این اقدام، دستکاری فایل های نتایج تست خودروها کاهش پیدا می کند و درصددیم که این فرایند تا دو هفته آینده انجام شود.