به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور؛ کارشناسان معاینه فنی اتحادیه، مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان خراسان شمالی واقع در شهرهای فاروج، شیروان، آشخانه و بجنورد را مورد ارزیابی قرار دادند.

در نخستین روز بازدیدکارشناسان اتحادیه که با همراهی نمایندگان کارگروه استانی، پلیس راهور و ستاد معاینه فنی شهرداری انجام پذیرفت، تیم مذکور مرکز معاینه فنی تازه تاسیس شهر فاروج را مورد ارزیابی قراردادند. همچنین بازدید از مرکز معاینه فنی شهر شیروان (کد۲۱۰۲) با حضور نماینده ستاد معاینه فنی شهرداری مورد بررسی  قرار گرفت.

کارشناسان اتحادیه در روز دوم بازدیدکه با همراهی نمایندگان کارگروه استانی و ستاد معاینه فنی شهرداری صورت گرفت، مراکز معاینه فنی شهرهای آشخانه(کد۲۱۰۴) و بجنورد(کد۲۱۰۶) را ارزیابی نمودند.

شایان ذکر است کارشناسان اتحادیه در بازدیدهای انجام پذیرفته، مراکز معاینه فنی را نسبت به آخرین تغییرات فنی در خصوص نصب و راه اندازی نرم افزار جدید سامانه سیمفا، تکمیل و ارسال نمودن فرم انتقال اطلاعات مرکز  به سامانه جدید سیمفا، ابطال و امحا برچسب­های عمومی سال گذشته مراکز با هماهنگی ستاد معاینه فنی شهرداری­‌ها، اتصال دوربین‌­های مراکز معاینه فنی به سامانه پایش جهت نظارت مستقیم، تجهیز مراکز به دوربین پلاک خوان پذیرش و خط آزمون، جانمایی صحیح دوربین‌های پلاک خوان، تجهیز دوربین نظارتی سالن آزمون مراکز به قابلیتIP، تجهیز دستگاه تست آلایندگی خودرو با قابلیت اندازه‌گیری دور تند و کند، تجهیز مراکز به دستگاه تست آزمون سه‌گانه با قابلیت آزمون خودروهای دارای دو محور محرک، استفاده از تابلو راهنمای مراجعین یکپارچه، استفاده از لباس کار و اتیکت متحدالشکل برای پرسنل، راه‌اندازی خط آزمون موتورسیکلت، تفکیک خطوط معاینه فنی سبک و سنگین از یکدیگر، تابلو سر‌درب ورودی مناسب را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند وآخرین دستورالعمل‌ها در خصوص فرآیند پذیرش خودروهای دوگانه‌سوز در مراکز معاینه فنی سراسر کشور و استانداردهای مرتبط با شرایط سالن­‌های آزمون و تجهیزات چشمی خودرو دوگانه‌سوز را و همچنین اهمیت به کارگیری دقیق دستور العمل ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام  امور معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو در رویه جاری مرکز را تبیین نمودند و در خاتمه پرسش و پاسخ از کارشناسان و مدیران مراکز معاینه فنی مورد بازدید انجام پذیرفت و اطلاع‌رسانی کافی در خصوص وضعیت موجود مراکز به مدیران این مراکز و همچنین نمایندگان کارگروه استانی، پلیس راهور و ستادهای معاینه فنی خودروهای سبک در شهرداری‌های شهرهای مذکور ارائه گردید.

5862بازدید از مرکز معاینه فنی شیروان16دی96 13733727resz
5863بازدید از مرکز معاینه فنی شیروان16دی96 8559386resz
5861بازدید از مرکز معاینه فنی بجنورد17دی96 9012527resz