معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در تشریح وضعیت کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال با اشاره به موضوعات گارانتی خودروها و سن معافیت خودروهای نو از معاینه فنی با بیان اینکه اثربخشی معاینه فنی ازراهکارهای لازم برای کاهش آلودگی هواست گفت: مدت زمان گارانتی خودروهای نو با سن معافیت معاینه فنی، بایستی دارای تناسب باشد.

ه گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق در حاشیه جلسه کاهش آلودگی هوای شهرهای کشور، اظهار کرد: در سایر کشورها به منظورحمایت از مصرف کننده و کاهش آلایندگی خودروها، سن معافیت خودروهای نو از معاینه فنی، کمتر از مدت زمان گارانتی پیش بینی می‌شود تا در صورت وجود ایراد در خودرو که در مراکز معاینه فنی تشخیص داده می‌شود، راننده بدون نیاز به هزینه کرد مجدد گارانتی، قطعات معیوب را تعویض و ایرادهای خودرو را رفع نماید.