به گزارش  سید نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران از مراجعه یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷ به مراکز معاینه فنی شهر تهران خبر داد.

حسینی منش در توضیح این افزایش مراجعات در سال ۹۷ وثبت یک رکورد جدید در مقایسه با سایر سال‌ها اظهار داشت: با عنایت به آغاز مرحله دوم طرح کاهش از ابتدای آذر ماه و کنترل مکانیزه معاینه فنی توسط دوربین در تمام ایام و ساعات شبانه روز در سطح شهر و همچنین تعهد شهروندان گرامی به مشارکت اجتماعی و رعایت قانون موجب شد میزان مراجعات به مراکز شهر تهران در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، ۱۸ درصد و در مقایسه با سال ۹۵ بالغ بر ۶۰ درصد افزایش داشته و شهروندان به صورت محسوس شاهد نتایج مثبت این مشارکت و کاهش چشمگیر آلودگی هوا در سال ۹۷ باشند.

وی در خصوص انجام معاینه فنی برتر در مراکز شهر تهران در سال ۹۷ تصریح کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۶۵ هزار دستگاه خودرو موفق به اخذ معاینه فنی برتر شده‌اند. در مراکز معاینه فنی شهر تهران برای کلیه خودرو‌ها معاینه فنی برتر انجام می‌شود. خودرو‌ها می‌توانند در صورت قبولی در معاینه فنی برتر گواهی معاینه فنی برتر و در صورت عدم قبولی و احراز شرایط معاینه فنی معمولی با تمایل مالک گواهی معاینه فنی عادی دریافت کنند. در سال ۹۷، ۲۹ درصداز خودرو‌ها از آزمون آلایندگی مردودو نقص آلایندگی ۳۷۴ هزار دستگاه خودرو تشخیص و رفع ایراد شده است.