تمام خودرو های وارداتی تولید سال ۲۰۱۴ و قبل از آن مشمول دریافت معاینه فنی هستند.

ستاد معاینه فنی در این اطلاعیه آورده است: به آغاز سال جدید میلادی معافیت خودرو های وارداتی از معاینه فنی با آغاز سال ۲۰۱۹ تغییر کرده است. براین اساس تمام خودرو های وارداتی تولید سال ۲۰۱۴ و قبل از آن مشمول دریافت معاینه فنی هستند.

خودرو های وارداتی ۲۰۱۴ در صورت نداشتن معاینه فنی با تردد در شهر به وسیله دوربین های مکانیزه سطح شهر رصد و روزانه ۵۰ هزار تومان جریمه خواهند شد. درمورد خودرو های تولید داخل نیز خودرو های تولیدی سال ۱۳۹۲ و قبل از آن مشمول دریافت معاینه فنی هستند.