با شروع نیمه دوم سال و تشدید طرح مبارزه با خودروهای فاقد برگه معاینه فنی، روزانه تا ۵۰ خودروی سنگین به این مراکز ۱۲ گانه استان تهران مراجعه می کنند که در اکثر مواقع کمتر از ۱۰ خودرو معاینه فنی دریافت کرده و بقیه رانندگان، ملزم به تعمیر خودرو می شوند.

در حال حاضر، اکثر خودروهای سنگین مراجعه کننده به خاطر فرسودگی لاستیک یا بالا بودن سطح آلاینده ها در معاینه فنی مردود می شوند که عمدتا ناشی از بالا بودن سن ناوگان حمل و نقل جاده ای و کیفیت پایین سوخت آنهاست.

امیری افزود: در فرایند معاینه فنی، مواردی چون اصالت خودرو، عیوب ظاهری، تست آلایندگی و دود ، میزان لقی فرمان و ترمزها کنترل می شود.