مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو های تهران، گفت: در ۹ ماهه اول امسال نزدیک به یک میلیون و ۳۶۴ هزار خودرو در تهران معاینه فنی دریافت کرده اند که یک رکورد محسوب می شود.

وی با اشاره به استقبال شهروندان از فاز دوم طرح کاهش، عنوان کرد: شهروندان در ماه های اخیر مشارکت فعالی در اجرای این طرح داشتند، بطوریکه آمار مراجعات نشان می داد تنها در یک ماه گذشته ۲۰۰ هزارخودرو به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه کرده اند.