سید نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اظهار کرد: به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی طرح کاهش(LEZ) از ۳ آذر ماه سال جاری به طور رسمی آغاز شده است.

وی در خصوص جریمه خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، افزود: خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، طی ۲۴ ساعت شبانه روز تنها یکبار و به میزان ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند.

حسینی منش درباره افرادی که بعد از ثبت نام در سامانه معاینه فنی و پرداخت هزینه آن نتواستند در موعد مقرر به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند، گفت: این افراد می توانند با داشتن رسید پرداخت خود به صورت عمومی در هر زمانی به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.