از آغاز اجرای طرح دریافت معاینه فنی  تاکنون ۵۰۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی از سوی پلیس جریمه شده است.

سیدنواب حسینی منش با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا در تهران، گفت: روزهای ابتدایی اجرای طرح مراکز معاینه فنی شلوغ بود اما در حال حاضر این مراکز خلوت شده و مراجعات به زیر ۵ هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه تقریبا حدود ۳۰۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی داریم، گفت: اما این خودروها تاکنون توسط دوربین ها رصد نشده اند و به نظر می رسد که اینها در تهران تردد نمی کنند و بر اساس آمار این خودروها کاربراتوری هستند.