رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در مورد اتصال سامانه معاینه فنی سازمان راهداری به سیمفا، گفت: اتصال از سامانه سازمان راهداری به سامانه سیمفا در وزارت کشور انجام شده؛ اما همچنان جریمه های اشتباه صورت می گیرد. به طوریکه برخی خودروها، گواهی معاینه فنی دارند؛ اما باز هم جریمه می شوند. این موضوع حتما باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.