مدیرکل ستادمعاینه فنی شهر تهران گفت: در سال ۹۷ از بیش از ۵ هزار خودروی در معابر تست مجدد معاینه فنی گرفته شد که حدود ۱۱ درصد خودرو ها در تست مجدد مردود شدند.
سید نواب حسینی منش مدیر کل ستاد معاینه فنی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به انجام تست مجدد در برخی معابر شهر تهران از خودروها اظهار کرد: در سال ۹۷ ستاد معاینه فنی با همکاری پلیس راهور اقدام به تست مجدد معاینه فنی از خودروهای که در معابر شهر تهران در حال تردد و یا در کنار خیابان ها پارک شده بودند، گرفته شد.

وی افزود: با کمک پلیس راهور از ۵ هزار و ۹۲ خودرو تست مجدد معاینه فنی گرفته شد که از این تعداد ۴ هزار و ۵۵۴ خودرو بالای ۵ سال و ۵۳۸ خودرو کمتر از سن داشتند.

مدیر کل ستاد معاینه فنی شهر تهران بیان کرد: از بین ۵ هزار و ۹۲ خودرویی که در سال ۹۷ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند، حدود ۸۸.۹۰ درصد دارای برگه معاینه فنی که از بین آن ها ۳ هزار و ۸۶۵ خودرو در تست معاینه فنی قبول شدند و ۵۶۵ خودرو حدود ۱۱.۱۰ درصد فاقد معاینه فنی بودند.