مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از اجاره بعضی از قطعات خودرو خبرداد و در ادامه گفت : برخی شهروندان برای اینکه تاییدیه معاینه فنی دریافت کنند قطعات سالم دیگر خودروها را اجاره می کنند.

برخی مواقع لاستیک خودرو، سنسور اکسیژن و سایر قطعات به صورت اجاره ای داده می شود که این موضوع را نمی توان به راحتی کنترل و با آن برخورد کرد. برای برخی قطعات از جمله لاستیک نمی شود کاری کرد اما کاتالیست را کنترل کردیم که قابل تجدید نباشد اما این موضوع مربوط به مسئولیت اجتماعی شهروندان است.